Handelsbetingelser

For

Luft til vand varmepumper

Priser og betaling

Dit tilbud bliver udregnet på baggrund af de informationer om din bolig, du opgiver, Når du efterfølgende booker et uforpligtende besøg er det RK1´s ansvar at sikre sig at de beregninger også stemmer overens med ejendommens aktuelle behov. Det betyder at hvis der er fejl i disse informationer, er Rk1 ikke ansvarlig for evt. prisafvigelser. dette afklares og aftales dog inden du som kunde behøver at acceptere tilbuddet.


Betalingen sker aconto i tre rater:

 1. Du betaler 10 % af den samlede pris i depositum, efter at vores konsulent har været forbi og sikre at vi har fundet den rigtige løsning. dog skal der på forhånd søges energitilskud inden aftalen formaliseres hvis dette ønskes dette er RK1 også behjælplige med. 
 2. 48 timer før din installation betaler du 40 %, hvorefter du har betalt halvdelen af prisen.
 3. De resterende 50 % betaler du 10 arbejdsdage efter installation er udført.

Rate 2 og 3 sker via fakturering eller Giokort som sendes til den oplyste email . Du modtager en kvittering på email, hver gang en ratebetaling foretages.

Ved Accept af en booking på Rk1 hjemmeside, bekræfter du, at du har læst handelsbetingelserne.

Priser er opgjort i danske kroner (DKK) og er inkl. moms. Du kan betale via faktura, giokort eller bankoverførsel.

Du kan til hver en tid ændre din email til faktureing ved at kontakte os på mail ( Info@rk1.dk) eller tlf(93902936) i tidsrummet 08-16 på alle hverdage. Efter at oplysningerne er ændret og godkendt, vil de fremtidige sendes til den oplyste email.

Prisens indhold


Prisen indeholder:

 • 1 stk.

  Panasonic luft til vand varmepumpe J,K eller M model efter kundes ønske (5-16 kW)

 • 1 stk. brugsvandsløsning – Metrotherm SmartControl model 60-160liter (Dimensioneres efter husets behov) i kombination med en Metrotherm S60 bufferbeholder.
 • Det er også for kunden at vælge en komplet indedel med både brugsvandsbeholder samt buffer såfremt du ønsker dette i stedet for. dette er uden mer omkostninger.
 • Præisolerede varmerør inkl. grave arbejde ekskl. reetablering af terræn såfremt den ikke kan stilles umiddelbart ved teknikum
 • komplet El-installation herunder materialer.
 • Fittings, rør samt alle komponenter.
 • Afkobling og bortskaffelse af nuværende opvarmningsform
 • Installation
 • Indregulering, opstart samt instruktion af dit nye varmesystem.
 • Hjælp til ansøgning af energitilskud såfremt du som kunde ønsker dette, du kan dog sagtens fravælge dette såfremt varmepumpe puljen er tom.


Tillægsomkostninger:

 • Afblænding eller opgravning af evt. olietank.
 • Bortskaffelse af nuværende fyr, der ikke forefindes på stueplan.
 • I tilfælde, hvor der forefindes asbest skal disse håndteres og bortskaffes korrekt.

Tillægsomkostninger vil blive estimeret, efter at køber har accepteret tilbuddet. I tilfælde af, at tillægsomkostningerne overstiger købers budget, kan køber annullere købet.

Der isolereres med 19mm Armaflex på varmerørene. Yderligere isolering af varmeinstallationen er også med i RK1´s tilbud dette udføres i alurørskåle og gøres på alle de nymonteret rør monteret af RK1.


Energitilskud

Bemærk at prisen på vores løsninger er før energitilskud .

Det er købers ansvar at sikre sig vi får de nødvendige info for at kunne søge tilskudsmidlerne rettidigt på købers vegne(ansøgningen skal være godkendt før Rk1 bestiller komponenterne til installationen) med mindre køber ønsker arbejdet udført uden tilskud.

Et køb foretaget med energitilskud kan ikke efterfølgende indberettes til anden side. Det er købers ansvar, at der kun er søgt om ét tilskud pr. adresse.

Ansøgningen om tilskudsmidlerne kan foregå med hjælp fra RK1, med mindre køber påtager sig ansvaret selv. Rk1 kan på ingen måde være ansvarlig for udbetaling eller manglende udbetaling af tilskudsmidler.

Levering og installation

Leveringsomkostningerne af varmepumpeløsningen er inkluderet i prisen.

Det er købers ansvar, at Rk1 har et fungerende, vandbåret centralvarmesystem, som varmepumpeløsningen kan tilsluttes. Skal der udføres ekstra VVS-arbejde på købers centralvarmesystem, bliver køber som udgangspunkt faktureret for ekstraomkostningerne. 


Ansvar

Ift. virkningsgraden af varmepumpeløsningen udvælger Rk1 på baggrund af de informationer, køber opgiver på købstidspunktet. Rk1 er derfor ikke ansvarlig for en eventuel utilfredsstillende virkningsgrad på baggrund af fejlinformation i købsprocessen.

Der vil dog i forbindelse med konsulentbesøg blive fulgt op på at den anviste pumpe også kan dække jeres behov.

I tilfælde af utilfredsstillende virkningsgrad vil Rk1 rådgive om eventuelle forbedringer. Omkostninger for disse forbedringer tilfalder køber.

Rk1 er ikke ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser eller andre indirekte tab og følgevirkninger af en defekt varmepumpeløsning, medmindre køber kan dokumentere, at Rk1 har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Eventuelle skader på personer eller ting som følge af en defekt er Rk1 alene ansvarlig i det omfang, ansvaret følger af ufravigelige lovregler.

Ved tvivlsspørgsmål henvises til “AB-Forbruger” – regler for beskyttelse af forbrugere i forbindelse med byggearbejde.

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/publikationer/byggejura/ab-forbruger/ab-forbruger/


Force Majure
Rk1 er ikke ansvarlig for omstændigheder uden for RK1s kontrol.

 


 

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes Rk1 Varmepumper ApS    Aut. VVS Virksomhed

CVR: 44565315